Periodicals in Western languages

 Title

Azja-Pacyfik
Spoleczeñstwo-Polityka-Gospodarka

 Editor

Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

MS

 Vol.

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

 Year

 

1999

 

 

 

2003

 

 

 

 

 Vol.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Year

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 1643-692X